Yüksek verim paranızın korunması demektir. Aralsan buhar kazanları ve ısı cihazlarında en yüksek verimin elde edilecek şekilde, her bir cihaz için ayrı ısıl hesap yapılarak tasarım ve üretim yapılır.

Buhar Kazanı Üretiminde Yüksek Kalite

Yüksek kalite malınızın korunması demektir. Aralsan buhar kazanı ve ısı cihazları üretimin tüm aşamalarında kalite kontrol gerekleri yerine getirilerek toplam kalite güvencesi ile üretilir.

Aralsan Buhar Kazanı Bakımı

Nitelikli bakım üretiminizin korunması demektir. Aralsan buhar kazanı ve ısı cihazlarının bakımları, nitelikli personel tarafından yapılarak, üretiminizin güvenli bir şekilde ve aksamadan süremesini sağlar.

Aralsan Buhar Kazanı Üretiminde Yüksek Güvenlik

Yüksek güvenlik canınızın korunması demektir. Aralsan buhar kazanları ve ısı cihazları, kullanıcı güvenliği temel alınarak Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) şartlarına göre CE işaretli üretilir.

Referanslarımız

Batman Rafinerisi - 12 bar, 2 x 3 000  = 6 000 kg/h buhar üretim kapasiteli EXPROOF buhar kazanları ve anahtar teslimi buhar üretim tesisi

Galvaniz boru üretim tesisi - 350 °C sıcaklıkta 400,000 kcal/h kapasiteli buhar kızdırıcı ve kızgın buhar tankı

Torku - Pangev Bulgur Fabrikası Karapınar, Konya - ABR-KY 1500-4, 1 500 kg/h katı yakıtlı buhar kazanı

İskenderun Boru Fabrikası galvaniz boru üretim tesisi - 350 °C sıcaklıkta 400,000 kcal/h kapasiteli buhar kızdırıcı.

Orba Biokimya, İstanbul / ABR-A DG 1000-6 1000 kg/h buhar kazanı

Arçelik Bolu EPS Ambalaj Fabrikası - 8 000 litre buhar akümülatörü