Kuru Hava Fiziksel Özellikleri

Atmosferik basınçta kuru havanın sıcaklığa bağlı değişen fiziksel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.