Kazan Besi Suyu Değerleri

Buhar kazanlarında kullanılması gereken kazan besleme suyu değerleri EN 12953-10 standardında tanımlanmıştır. Bu değerler tarafımızca bir tablo haline getirilmiştir. 

 


ARALSAN BİLGİ SAYFASI
INFORMATION SHEET
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
www.aralsan.com
BUHAR KAZANLARI İÇİN BESİ SUYU VE KAZAN SUYU SINIR DEĞERLERİ
BOUNDARY VALUES OF FEEDWATER AND BOILER WATER FOR STEAM BOILERS
Граничные значения питательной воды и котловой воды для паровых котлов
EN 12953-10 (0.5 - 20 bar)
İŞLETME BASINCI
OPERATION PRESSURE
Операция давления
FOR / Для P ≤ 20 bar İÇİN
BİRİM
UNIT
Единица
KAZAN BESİ SUYU
BOILER FEED WATER
Питательной воды котла
KAZAN SUYU
BOILER WATER
Котла водой
Doğrudan İletkenlik
Direct Conductivity
Прямая Проводимость
> 30 mS/cm
Doğrudan İletkenlik
Direct Conductivity
Прямая Проводимость
≤ 30 mS/cm
GÖRÜNÜM
APPEARANCE
Внешний вид
 
Temiz, berrak ve asılı parçacık içermemeli
Clean, clear and not containing suspended particles
Чистой, прозрачной и не содержащей взвешенных частиц
Temiz, durağan, köpüksüz
Clean, stable, non-sparkling
Чистота, стабильная, без вспенивания
25 °C'de DOĞRUDAN İLETKENLİK
DIRECT CONDUCTIVITY AT 25 °C
Прямая проводимость при 25 °С
[μS/cm]
Değer verilmemiştir. Besi suyunda ölçülen değere göre kazan suyunda yandaki değerler kontrol edilmelidir.
Value not given. Adjacent values measured in boiler water should be checked with the values measured in feedwater.
Соотношение не дано. Смежные значения, измеренные в котловой воде должно быть проверено с величинами, измеренными в питательной воды.
< 6000
< 1500
25 °C'de pH DEĞERİ
pH VALUE AT 25 °C
рН при 25 ° С
 
> 9.2
10.5 - 12
10 - 11
TOPLAM SERTLİK
TOTAL HARDNESS
Общая жесткость
(Ca + Mg)
[mMol/litre]
< 0.01
 
 
DEMİR (Fe) KONSANTRASYONU
IRON CONCENTRATION
Железо концентрации
[mg/litre]
< 0.3
 
 
BAKIR (Cu) KONSANTRASYONU
CUPPER CONCENTRATION
Каппер концентрации
[mg/litre]
< 0.05
 
 
SİLİSYUM DİOKSİT (SiO2)
KONSANTRASYONU
SILICIUM DIOXIDE CONCENTRATION
Диоксидa кремния концентрация
[mg/litre]
-
< 160
< 80
OKSİJEN (O2) KONSANTRASYONU
OXYGEN CONCENTRATION
Кислорода концентрации
[mg/litre]
< 0.05
 
 
YAĞ, GRES KONSANTRASYONU
OIL, GREAS CONCENTRATION
Масла, смазочные материалы концентрации
[mg/litre]
< 1
 
 
KOMPOSİT ALKALİLİK
COMPOSITE ALKALINITY
Композитный щелочности
[mMol/litre]
 
1 - 15
0.1 - 1
FOSFAT (PO4)
PHOSPHATE
Фосфат
[mg/litre]
 
10 - 13
6 - 15
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2010
All rights of this page are reserved. It can not be copied in anyway. It may only quoted by indicating source.
Все права на этой странице защищены. Она не может быть скопирован в любом случае. Это может только цитирует с указанием источника.

 

 

 

 

Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.