Baca Yüksekliğinin Belirlenmesi ve Emisyon Sınır Değerleri

Kazan dairelerinin yapımında baca yükseklikleri ve izin verilen baca emisyonları sınır değerleri SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'ne göre belirlenmek zorundadır. Bu başlık altında söz konusu yönetmelik içeriğine uygun olarak düzenlenmiş olan tablolar kolay bir kullanım olanağı sağlamak amacıyla ARALSAN tarafından hazırlanmıştır.
Baca Yüksekliği ve Emisyon Sınır Değerleri
Kazan dairelerinin yapımında baca yükseklikleri ve izin verilen baca emisyonları sınır değerleri SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'ne göre belirlenmek zorundadır. Bu başlık altında söz konusu yönetmelik içeriğine uygun olarak düzenlenmiş olan tablolar kolay bir kullanım olanağı sağlamak amacıyla ARALSAN tarafından hazırlanmıştır.