Varil Yıkamada Buhar Kullanımı

Kimyasal maddelerin taşınmasında ve depolamasında kullanılan varillerin gelişgüzel atılması veya yıkanmadan kullanılması önemli sağlık ve çevre sorunlarına neden olmaktadır. Çevre yönetmelikleri kapsamında bu varillerin, belgelendirilmiş geri kazanım firmaları tarafından yıkanarak geri kazanılması zorunludur.
 
Buhar Kazanı Kullanım Alanı - Varil Yıkama
Kimyasal maddelerin taşınmasında ve depolamasında kullanılan varillerin gelişgüzel atılması veya yıkanmadan kullanılması önemli sağlık ve çevre sorunlarına neden olmaktadır. Çevre yönetmelikleri kapsamında bu varillerin, belgelendirilmiş geri kazanım firmaları tarafından yıkanarak geri kazanılması zorunludur.
 
Varillerin geri kazanım prosesinde buhar kullanılması zorunludur. Prosesin doğru tasarlanmasının ve uygun koşullarda işetilmesinin, bir yasal zorunluluk olmasının yanı sıra aynı zamanda çevre ve insan sağlığı açısından toplumsal bir zorunluluktur.
 
Bu kimyasal madde varillerinin, hurda olarak satılması veya atılması yerine, yıkanarak geri kazanılması, ambalaj maliyetlerinin de önemli ölçüde düşürülmesini sağlamaktadır. Bir varil geri kazanımı prosesi aşağıdaki aşamalardan oluşur:
 
  • Kaba temizlik: Varillerin dış temizliği ve içlerindeki sıvı kalıntıların uzaklaştırılması.
  • Katı kalıntı çözme: Varillerin buharla ısıtılan bir tünelden geçirilerek, içindeki katı artıkların sıcaklık etkisiyle çözülmesinin sağlanması ve uzaklaştırılması.
  • Ön temizleme: Çözme işlemi sonunda, varil içinde kalabilecek katı kalıntıların, varil içine püskürtülen direkt buharın mekanik ve ısı etkisiyle tümüyle çözülerek uzaklaştırılması.
  • Şişirme: Ezik varillerin kalıp içinde şişirilerek düzeltilmesi.
  • Çember düzeltme: Çemberleri ezilmiş varillerin alt ve üst çemberlerinin kalıpta düzeltilmesi.
  • Yıkama: Varilerin, buharla ısıtılmış sudkostik çözeltisi ile yıkanması. Bu tek aşama olabileceği gibi, birbirini takipeden iki aşamadan da oluşabilir.
  • Durulama: Yıkanmış varillerin, buharla ıstılmış su ile durulanması.
  • Kurutma: Durulamadan gelen varillerin içindeki su kalıntılarının vakumla emilmesi ve aynı anda sıcak hava ile kurutulması.
  • Boyama: Temizliği tamamlanmış varillerin boyanarak yeniden kullanım için hazır duruma getirilmesi.
 
Yukarıdaki aşamalardan; katı kalıntı çözme, ön temizleme, yıkama, durulama ve kurutma aşamalarında buhar kullanılır. Varil geri kazanımı için buhar tesisatı şeması aşağıda gösterilmiştir:
 
 
 
Bu aşamaların buhar tüketimi varil sayısıyla doğru orantılı olmayıp, saatte geri kazanılacak varil sayısına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle prosesin buhar ihtiyacı, proseste geri kazanılacak saatlik varil sayısına göre, her proses için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Prosesin son adımı olan, sıcak havayla kurutma aşamasında sıcak havanın elde edilmesi için bir BUHARLI SICAK HAVA JENERATÖRÜ kullanıması gerekir.
 
Varil geri kazanımı prosesi buhar tesisatının boyutlandırılması ve uygun kapasitede buhar kazanı seçimi için firmamıza başvurmanızda yarar vardır.
 
 
 
Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.