Teknik Bilgi

Buhar tabloları

Isı mühendisliğinde buhar konusunda ihtiyaç duyulan temel bilgilerin ve tabloların, erişim kolaylığı sağlamak açısından BUHAR başlığı altında toplanması uygun görülmüştür. Bu başlık altında;

  • Buhar tablosu

  • Kızgın buhar tablosu

  • Çeşitli cihazların buhar tüketimlerini hesaplamaya yönelik buhar tüketim hesabı

  • Buhar borusu basınç kaybı ve buhar borusu çap seçimi

  • Kondens borusu basınç kaybı ve kondens borusu çap seçimi

  • Flaş buhar kaybı

Baca Yüksekliği ve Emisyon Sınır Değerleri
Kazan dairelerinin yapımında baca yükseklikleri ve izin verilen baca emisyonları sınır değerleri SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'ne göre belirlenmek zorundadır. Bu başlık altında söz konusu yönetmelik içeriğine uygun olarak düzenlenmiş olan tablolar kolay bir kullanım olanağı sağlamak amacıyla ARALSAN tarafından hazırlanmıştır.
Mühendislik hesaplamalarında ve özellikle de boru çapı ve ısı transferi hesaplarında, akışkanların fiziksel özelliklerinin basınca ve sıcaklığa bağlı değişimlerinin bilinmesi gerekir. Bu başlık altında çok sık kullanılan hava, su, buhar, duman gazı gibi akışkanların basınca ve sıcaklığa bağlı özelliklerini gösteren tablolar meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
 
 
 
 
 
Bu başlık altında ısı transferi hesaplarında kullanılan pratik değerler ile bazı proseslerin karakteristikleri ve buhar kullanım hesaplarına ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.