CE İşareti

Buhar kazanlarında CE işaretlemesi, her bir üretilen kazanın ayrı ayrı incelenmesinden sonra yapılır. Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutan Aralsan, her bir ürettiği buhar kazanını ve ısı cihazını 2017/68/EU PED (Basınçlı Ekipmanlar Direktifi) kapsamında G modlüne göre alınmış CE sertifikası ile müşterilerine teslim eder.

CE işareti

CE işareti üretilen ürünün güvenilir olduğunun yani satın alınan ürünün kullanım sırasında kullanıcıya zarar vermeyeceğinin garantisidir. "CE" işareti adını Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır.Ülkemizin Avrupa Birlğine giriş sürecinde, AB mütesabatına uyulması amacıyla ülkemizde üretilen ürünlerin AB standartlarına uygun olarak üretilmesi zorunlu tutulmuştur.

 

CE Belgesi Nedir?

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa' ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir telefon, mutfak robotu, televizyon veya boya kaleminde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

 

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

Gereken ürün grupları için CE belgesi alıp, ürününe CE işareti iliştiren üretici, ürününün tüm yasal (yönetmelik ve standartlara) gereklere uyduğunu ve ürünlerinin ekonomik alan içerisinde satılabileceğini deklare eder.
CE Belgesi iş dünyasına ve tüketicilere iki ana fayda sağlar. İş dünyası CE işareti taşıyan ürünlerin AEA da hiçbir engellemeye tabi tutulmadan satılabileceğini, tüketicilerde satın aldıkları ürünlerin aynı düzey temel sağlık, güvenlik ve çevresel koruma gereklerini karşıladıklarını bilir. Ürünlerinin bu temel gereklere uyguluğunu değerlendirmek, bu çerçevede teknik dosya hazırlamak, gerektiği durumlarda CE belgesine sahip olmak, AT Uygunluk Deklarasyonunda (AT Uygunluk Beyanı) bulunmak ve ürünlerine CE işareti iliştirmek üreticilerimizin sorumluluğundadır.

 

Buhar kazanlarında CE işaretlemesi, her bir üretilen kazanın ayrı ayrı incelenmesinden sonra yapılır. Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutan Aralsan, her bir ürettiği buhar kazanını ve ısı cihazını 2017/68/EU PED (Basınçlı Ekipmanlar Direktifi) kapsamında G modlüne göre alınmış CE sertifikası ile müşterilerine teslim eder.

 

2014 yılında yayınlanan ve ülkelere 2015 yılına kadar süre verilmesine karşın, geçen süre içinde 2017/68/EU direktifi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkçeye çevrilerek Resmi Gazetede yayınlanmamış olduğundan, 2015 Temmuz ayında CE sertifikası vermeye yetkili TSE ve Türk Loydu da dahil olmak üzere tüm ulusal kuruluşlar bu yetkilerini kaybetmiş durumdadırlar. Bu kapsamda alınmış B modülü sertifikalar da geçerliliğini yitirmiştir. Halen CE sertifikası için yabancı kuruluşlara ödenen dözvizlerle yüksek maliyetlerle CE işaretlemesi yapılmaktadır.