Yem Üretiminde Buhar Kullanımı

Yem üretiminde buhar tüketimi, saatlik yem üretimine göre değişkenlik gösterir. Tıpkı bir aracın 120 km/h hızla giderken km başına yakıt tüketiminin, 90 km/h hıza göre daha fazla olacağı gibi, yem üretiminde de yem üretim hızı arttıkça, buhar tüketimi de artar. Yani saatte üretilen yem miktarı arttıkça, üretilen yemin her tonu için harcanan buhar da artar.
 
Örneğin saatte 5 ton yem üretilirken pelet presinde ton başına yaklaşık 40 kg civarında buhar harcanırken, saatte 15 ton yem üretiminde, bu kez pelet presi ton başına 60 kg/h buhar tüketir.
Buhar Kazanı Kullanım Alanı - Yem Üretimi
Yem üretiminde buhar tüketimi, saatlik yem üretimine göre değişkenlik gösterir. Tıpkı bir aracın 120 km/h hızla giderken km başına yakıt tüketiminin, 90 km/h hıza göre daha fazla olacağı gibi, yem üretiminde de yem üretim hızı arttıkça, buhar tüketimi de artar. Yani saatte üretilen yem miktarı arttıkça, üretilen yemin her tonu için harcanan buhar da artar.
 
Örneğin saatte 5 ton yem üretilirken pelet presinde ton başına yaklaşık 40 kg civarında buhar harcanırken, saatte 15 ton yem üretiminde, bu kez pelet presi ton başına 60 kg/h buhar tüketir.
 
Pelet presinde üretilen yemin her tonu için ton başına harcanan buhar tüketimi ile toplam buhar tüketimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Bu değerlerin eğrileri de ayrıca görsel algılama kolaylığı için tablonun altında yer almıştır. Ayrıca değişik yakıtların kullanımında, pelet üretim miktarına bağlı olarak yakıt tüketim miktarları da verilmiştir.
 
ARALSAN BİLGİ SAYFASI
INFORMATION SHEET / ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
www.aralsan.com
YEM ÜRETİMİNDE PELET PRESİ BUHAR VE YAKIT TÜKETİMİ
STEAM AND FUEL CONSUMPTION AT PELLET PRESS FOR PROVENDER PRODUCTION

Паровые и расход топлива на производство кормов с помощью гранул пресс
(Pelet presi kataloglarındaki değerlerlerle burada verilen değerleri kontrol ediniz)
(Please check the values with the values in the catalogues of pellet press / Пожалуйста, проверьте значения со значениями в каталогах гранул пресса)
Saatlik Yem Üretimi

Provender Production per Hour

Провендер Производство в час

Ton Başına Buhar Tüketimi

Steam Consumption per Ton of Provender

Расход пара на тонну Провендер

Toplam Buhar İhtiyacı

Total Steam Consumption

Общее потребление пара

Buhar Kazanı Kapasitesi

Steam Boiler Capacity

Паровой котел мощностью

Saatlik Yakıt Tüketimi
(20 °C besi suyu giriş sıcaklığı ve 6 bar buhar basıncı için geçerlidir)

Fuel Consumption per Hour
(Valid for 20 °C of feed water temperature and  6 bar of steam pressure)

Расход топлива в час
(Действительно для 20 °С на входе воды до 6 бар давления пара)
Doğal Gaz
Natural Gas
Природный газ
CNG LNG LPG
Motorin
Diesel Oil
Дизельное топливо
Fuel-Oil 4
Heavy Oil 4
Тяжелая масло 4
Fuel-Oil 6
Heavy Oil 6
Тяжелая масло 6
Kömür
Coal
Уголь

5000 kcal/kg
20900 kJ/kg
Kömür
Coal
Уголь

7000 kcal/kg
29260 kJ/kg
[ton/h] [kg/h ton] [kg/h] [kg/h] [Nm³/h] [Nm³/h] [Nm³/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
1 40.1  40  50 3.4 3.0 2.9 2.5 2.9 3.0 3.3 6.0 4.3
2 40.3  81  100 6.8 6.1 5.8 5.0 5.8 6.1 6.6 12.2 8.7
3 40.6  122  150 10.3 9.3 8.8 7.6 8.7 9.2 10.0 18.4 13.1
4 41.0  164  200 13.8 12.5 11.8 10.2 11.7 12.4 13.4 24.7 17.6
5 41.5  207  250 17.5 15.8 14.9 12.9 14.8 15.7 17.0 31.2 22.3
6 42.1  253  300 21.3 19.2 18.2 15.7 18.0 19.2 20.7 38.0 27.2
7 42.9  301  350 25.3 22.8 21.7 18.7 21.4 22.8 24.6 45.3 32.3
8 44.0  352  400 29.7 26.8 25.4 21.9 25.1 26.7 28.8 53.0 37.9
9 45.4  408  500 34.4 31.0 29.4 25.4 29.1 31.0 33.4 61.5 43.9
10 47.0  470  600 39.6 35.7 33.9 29.2 33.5 35.6 38.5 70.8 50.6
11 49.0  538  600 45.4 40.9 38.8 33.4 38.4 40.8 44.1 81.1 57.9
12 51.2  615  700 51.8 46.7 44.3 38.2 43.8 46.6 50.3 92.6 66.1
13 53.8  700  800 59.0 53.2 50.4 43.5 49.9 53.1 57.3 105.4 75.3
14 56.8  795  900 67.0 60.4 57.3 49.4 56.7 60.3 65.0 119.7 85.5
15 60.0  900 1 000 75.9 68.4 64.9 55.9 64.2 68.3 73.7 135.5 96.8
16 63.5 1 017 1 250 85.7 77.2 73.3 63.1 72.5 77.1 83.2 153.1 109.3
17 67.3 1 145 1 250 96.5 87.0 82.5 71.1 81.6 86.8 93.7 172.4 123.1
18 71.4 1 285 1 500 108.4 97.6 92.6 79.8 91.6 97.5 105.2 193.5 138.2
19 75.6 1 437 1 750 121.2 109.2 103.6 89.2 102.5 109.0 117.6 216.4 154.6
20 80.0 1 600 1 750 134.9 121.6 115.3 99.4 114.1 121.3 130.9 240.9 172.1
21 84.5 1 774 2 000 149.5 134.8 127.9 110.2 126.5 134.5 145.2 267.1 190.8
22 88.9 1 956 2 250 165.0 148.6 141.0 121.5 139.5 148.4 160.1 294.6 210.4
23 93.3 2 146 2 500 181.0 163.1 154.7 133.3 153.0 162.8 175.6 323.2 230.8
24 97.5 2 341 2 500 197.4 177.9 168.8 145.4 166.9 177.5 191.6 352.5 251.8
25 101.5 2 538 2 750 214.0 192.8 182.9 157.6 181.0 192.5 207.7 382.2 273.0

Yem Üretiminde Ton Başına Buhar Tüketim Artışı

 

 

 

Yem Üretiminde Ton Başına Buhar Tüketimi

 

Mavi çizgi buhar tüketimini, kırmızı çizgi ise bu tüketim değeri için seçilen buhar kazanı kapasitesini göstermektedir.
2. Sürüm
2nd Version
2-й вариант
06.12.2012
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2011
All rights of this page are reserved. It can not be copied in anyway. It may be quoted only by indicating source.
Все права на этой странице защищены. Она не может быть скопирован в любом случае. Это может только цитирует с указанием источника.

 
 
Bu değerler doğrudan yem üretim tesisinde yapılan ölçümler sonucu elde edilen bigilerle oluşturulmuştur. Buhar tüketim eğrisinden de görüldüğü gibi, yem üretiminde pelet presi buhar tüketimi doğrusal değildir. Dolayısıyla, yem üretimi için buhar kazanı kapasitesi seçilirken, özellikle yüksek kapasiteli yem üretim presleri için bu değişime dikkat edilmelidir.
 
Üretim sırasında pelet presine gönderilen buharın tümüyle kuru ve sıcaklığının 120 ºC civarında olması istenir. Bunun sağlanabilmesi için, buhar kazanının 6 bar'da işletilmesi ve prese kadar buharın bu basınçta sevk edilmesi gerekir. Hatlardaki yoğuşmanın alınması için pres girişi öncesi bir buhar seperatörü kullanılmalı ve su zerreciklerinden arındırılmış olan buharın basıncı, hemen pres girişi öncesinde bir basınç düşürücü ile 1 bar'a düşürülmelidir. Bu şekilde hem istenen 120 ºCsıcaklık sağlanacak ve hem de basınç düşürme işlemi sonucu buhar kuruluğu artacaktır.
 
Kullanılan buhar seperatöründen alınan kondens ise, bir kondens hattı üzerinden kazan su besleme (kondens) tankına geri gönderilmelidir. Böyle bu kondens ısısı da geri kazanılmış olacaktır.
 
Yem tesisi için buhar kazanı ve tesisat elemanlarının seçimi ile diğer tesisat ayrıntıları için firmamızı aramanızda yarar vardır.
 
 
 
Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.