Genleşme Parçası Hesabı

Buhar tesisatında yüksek sıcaklılarda boruların boyca uzaması oldukça fazla olduğundan, tesisat yapımı sırasında boruların sıcaklık etkisiyle boyca uzamaları mutlaka dikkate alınmalı ve bu şekil değiştirmelere karşı önlem alınmalıdır. Aksi durumda boru kaynaklarında çatlamalar meydana gelmesi kaçınılmaz olur. Bu hesaplamaların sonucunda uygun kompansatörler veya genleşme parçaları ile tesisattaki genleşmelerin yaratabileceği risklere karşı önlemler alınmalıdır.

 
Aşağıdaki tablo TMMOB Makina Mühendisleri Odası 84 Nolu Yayının olan Kalorifer Tesiatı Proje Hazırlama Teknik Esasları kitabının 1995 yılında yapılan 11. baskısından alınan bilgilerle hazırlanmıştır.
 
 
 
 

Boru Genleşme Parçası - Kompansatör