Gaz Yakıt Emisyon Sınır Değerleri

Gaz yakıt (doğal gaz, LPG, LNG, CNG vb) yakan kazanların baca gazlarında izin verilen emisyon değerlerinin üst sınırları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.. Bu yönetmelikte emisyon sınır değerleri metin halinde açıklandığı için, yönetmeliğin kullanımı oldukça zordur. Bu nedenle yönetmelikte yer alan bilgi ve sınırlamalar tarafımızca bir tablo haline getirilerek kullanımı oldukça kolay bir dokuman oluşturulmuştur. Aşağıdaki tablo yönetmeliğin kazanlarla ilgili kısmını özetleyen oldukça kullanışlı bir emisyon değerleri tablosudur.

 ARALSAN TEKNİK BİLGİ SAYFALARI
GAZ YAKIT YAKAN SANAYİ TESİSLERİNDE
BACA GAZI EMİSYONLARI SINIR DEĞERLERİ

(Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği / Resmi Gazete No: 27277 / 03.07.2009)
Baca gazı ölçümünde % 3 hacimsel oksijen oranı esas alınır. Q ısıl güç ocağa yüklenen yakıt brüt ısıl gücüdür.
EMİSYON TİPİ
Q < 100 MW
Q < 86.1 Gcal
100 MW ≤ Q
86.1 Gcal ≤ Q
Toz
Doğal Gaz, LPG,
Rafineri Gazı
10 mg/Nm³
10 mg/Nm³
Kok Fabrikası Gazı
100 mg/Nm³
Bio Gaz
Karbonmonoksit (CO)
100 mg/Nm³
Azot oksitler (NOX)
(NO ve NO2 toplamı eşdeğer NO2)
800 mg/Nm³
(Doğal gaz için verilen sınır değerdir. Diğer gaz yakıtlar için sınır değer verilmemiştir.)
500 mg/Nm³
(Tüm gaz yakıtlar için geçerlidir)
Kükürtdioksit (SOX)
(SO2 ve SO3 toplamı
eşdeğer SO2)
Doğal Gaz, LPG,
Rafineri Gazı
100 mg/Nm³
60 mg/Nm³
Kok Fabrikası Gazı
200 mg/Nm³
Bio Gaz
800 mg/Nm³
Aldehitler (Formaldehit olarak)
Sınırlama Yok
20 mg/Nm³
2. Sürüm
16.05.2011
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2010
 
 
Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.