Katı Yakıt Emisyon Sınır Değerleri

Kömür ve odun gibi, bio kütle dışındaki standart katı yakıtları yakan kazanların baca gazlarında izin verilen emisyon değerlerinin üst sınırları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.. Bu yönetmelikte emisyon sınır değerleri metin halinde açıklandığı için, yönetmeliğin kullanımı oldukça zordur. Bu nedenle yönetmelikte yer alan bilgi ve sınırlamalar tarafımızca bir tablo haline getirilerek kullanımı oldukça kolay bir dokuman oluşturulmuştur. Aşağıdaki tablo yönetmeliğin kazanlarla ilgili kısmını özetleyen oldukça kullanışlı bir emisyon değerleri tablosudur.
 

ARALSAN TEKNİK BİLGİ SAYFALARI
KATI YAKIT YAKAN SANAYİ TESİSLERİNDE
BACA GAZI EMİSYONLARI SINIR DEĞERLERİ

(Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği / Resmi Gazete No: 27277 / 03.07.2009)
Baca gazı ölçümünde % 6 hacimsel oksijen oranı esas alınır. Q ısıl güç ocağa yüklenen yakıt brüt ısıl gücüdür.
EMİSYON TİPİ
Q ≤ 500 kW
Q ≤ 430.6 Mcal
500 kW < Q ≤ 5 MW
430.6 Mcal < Q ≤ 4.3 Gcal
5 MW < Q ≤ 50 MW
4.3 Gcal < Q ≤ 43.1 Gcal
50 MW < Q < 100 MW
43.1 Gcal < Q ≤ 86.1 Gcal
100 MW ≤ Q ≤ 300 MW
86.1 Gcal < Q ≤ 258.4 Gcal
300 MW < Q
258.4 Gcal < Q
Toz
Bacharach 4
200 mg/Nm³
150 mg/Nm³
100 mg/Nm³
Karbonmonoksit (CO)
200 mg/Nm³
Azot oksitler (NOX)
(NO ve NO2 toplamı eşdeğer NO2)
Sınırlama Yok
800 mg/Nm³
Toz taş kömür için: 1800 mg/Nm³
Kuru küllü taş kömür için: 1300 mg/Nm³
Kükürtdioksit (SOX)
(SO2 ve SO3 toplamı eşdeğer SO2)
2000 mg/Nm³
1300 mg/Nm³
1000 mg/Nm³
Kömür ve odun dışındaki yakıtlar için arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bileşikleri
Sınırlama Yok
0.5 mg/Nm³
Kömür ve odun dışındaki yakıtlar için civa ve talyum bileşikleri
Sınırlama Yok
0.05 mg/Nm³
İnorganik gaz halinde
klor bileşikleri
Sınırlama Yok
200 mg/Nm³
100 mg/Nm³
İnorganik gaz halinde
flor bileşikleri
Sınırlama Yok
30 mg/Nm³
15 mg/Nm³
2. Sürüm
16.05.2011
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2008

 

 

Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.