Flaş Buhar Kaybı Hesabı

Hat kayıpları ihmal edilen bir buhar çevriminde oluşan flaş buhar kaybı hesabı aşağıda gösterilmiştir:
Flaş Buhar Kaybı
Kondens geri dönüşü olan buhar sistemlerinde genellikle atmosfere açık kondens tankları kullanılır. İşletmeye gönderilen buhar, buhar kullanan cihazlarda ısısını bırakıp yoğuştuktan yani kondense dönüştükten sonra, cihaz çıkışındaki kondenstopa kadar işletme basıncı altındadır. Ancak, kondenstoptan geçtikten sonra kondens basınçı hızla düşmeye başlar ve kondens tankına ulaşıncaya kadar basıncı atmosfer basıncına kadar genişler. Basınç altındayken doymuş su olan kondens, basıncı atmosfer basıncına kadar düştükçe, kondens ısı tutumu da en sonunda atmosfer basıncındaki doymuş su ısı tutumuna kadar termodinamik olarak düşmek zorundadır. Bu sırada oluşan  bu ısı tutumu farkına denk düşen miktarda buharlaşma oluşur. Hat kayıpları ihmal edilen bir buhar çevriminde oluşan flaş buhar kaybı hesabı aşağıda gösterilmiştir:
 
 
mfb = mk (i1 - i2) / r
 
Bu eşitlikte;
 
mfb : Flaş buhar kaybı [kg/h]
mk  : Kondens miktarı [kg/h]
            (direkt buhar kullanımı olmayan buhar çevrimlerinde kazanda üretilen buhar miktarına eşit alınmalıdır)
i1    : Kondenstop öncesindeki kondens basıncındaki doymuş su ısı tutumu [kcal/kg]
            (hat kayıpları ihmal edilen buhar çevriminde kazan işletme basıncına eşit alınabilir)
i2    : Kondens tankı yani atmosfer basıncındaki doymuş su ısı tutumu [kcal/kg]
r     : Kondens tankı yani atmosfer basıncındaki doymuş su buharlaşma gizli ısısı [kcal/kg]
 
Değişik işletme basınçlarında oluşan flaş buhar kayıp oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Kondens miktarı ile, grafikten alınacak oran çarpıldığında flaş buhar kayıp miktarı bulunur. Bu grafikte en üstteki kırmızı eğri, kondens basıncının atmosfer basıncına kadar düşmesi sonucu flaş buhar kayıp oranını göstermektedir. Diğer eğriler ise, kondens tankında veya flaş buhar tankında üst basınç oluşması durumundaki flaş buhar kayıp oranlarıdır.
 
Eğrilerden görüldüğü gibi, işletme basıncı 10 bar olan bir buhar çevriminde atmosfere açık kondens tankında oluşan flaş buhar kaybı, üretilen buhar miktarının % 16'sı olmaktadır. Bunun anlamı, 1 000 kg/h olan buhar kapasitesinde her saat 160 kg buharın havaya atıldığı anlamına gelmektedir. Bu 24 saatlik bir çalışma süresinde 3 840 kg buhar kaybı demektir. 300 gün çalışma olan bir yılda ise bu kayıp 1 152 ton buhar kaybı demektir. Yukarıdaki resimde görülen kondens tankı havalık borusunda havaya atılan flaş buhar kaybı açıkça görülmektedir.
 
Bunun doğal gaz karşılığı ise 75 300 Nm3/yıl kayıp demektir. Bu da yaklaşık her yıl 19,000.00 Euro'nun havaya atılması demektir. 
 
Her yıl bu kadar parayı havaya atmak istemiyorsanız ARALSAN KAPALI KONDENS SİSTEMİ ve ARALSAN FLAŞ TANK sayfalarını inceleyiniz ki, paranız cebinizde kalsın.
 
Bu hesap 1 000 kg/h kapasiteli bir buhar kazan içindir. Siz de kendi buhar kazanı kapasitesine göre her yıl ne kadar zarar ettiğinizi kolayca hesaplayabilirsiniz.
 
 
 
 
 
Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.