Sıvı Yakıt Emisyon Sınır Değerleri

Sıvı yakıt (fuel-oil, motorin vb.) yakan kazanların baca gazlarında izin verilen emisyon değerlerinin üst sınırları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.. Bu yönetmelikte emisyon sınır değerleri metin halinde açıklandığı için, yönetmeliğin kullanımı oldukça zordur. Bu nedenle yönetmelikte yer alan bilgi ve sınırlamalar tarafımızca bir tablo haline getirilerek kullanımı oldukça kolay bir dokuman oluşturulmuştur. Aşağıdaki tablo yönetmeliğin kazanlarla ilgili kısmını özetleyen oldukça kullanışlı bir emisyon değerleri tablosudur.
 
ARALSAN TEKNİK BİLGİ SAYFALARI

www.aralsan.com

SIVI YAKIT YAKAN SANAYİ TESİSLERİNDE
BACA GAZI EMİSYONLARI SINIR DEĞERLERİ

(Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği / Resmi Gazete No: 27277 / 03.07.2009)
Baca gazı ölçümünde % 3 hacimsel oksijen oranı esas alınır. Q ısıl güç ocağa yüklenen yakıt brüt ısıl gücüdür.

EMİSYON TİPİ Q ≤ 2 MW
Q ≤ 1.7 Gcal
2 MW < Q ≤ 5 MW
1.7 Gcal < Q ≤ 4.3 Gcal
5 MW < Q ≤ 15 MW
4.3 Gcal < Q ≤ 12.9 Gcal
15 MW < Q ≤ 50 MW
12.9 Gcal < Q ≤ 43.1 Gcal
50 MW < Q ≤ 100 MW
43.1 Gcal < Q ≤ 86.1 Gcal
100 MW < Q ≤ 300 MW
86.1 Gcal < Q ≤ 258.4 Gcal
300 MW < Q
258.4 Gcal < Q
Toz
Motorin ve Nafta
Bacharach 2 120 mg/Nm³ Toz ≤ -5 Q + 145  mg/Nm³
Toz ≤ -5.814 Q + 145  mg/Nm³
70 mg/Nm³
Fuel-Oil No: 4 ve Bio-Dizel
Bacharach 3 150 mg/Nm³ Toz ≤ -2 Q + 160  mg/Nm³
Toz ≤ -2.3256 Q + 145  mg/Nm³
130 mg/Nm³
Fuel-Oil No: 6
(Kül oranı % 0.075)
Bacharach 4 130 mg/Nm³ Toz ≤ -2 Q + 140  mg/Nm³
Toz ≤ -2.3256 Q + 140  mg/Nm³
110 mg/Nm³
Fuel-Oil No: 6
(Kül oranı % 0.150)
190 mg/Nm³ Toz ≤ -2 Q + 200  mg/Nm³
Toz ≤ -2.3256 Q + 200  mg/Nm³
170 mg/Nm³
Karbonmonoksit (CO)
150 mg/Nm³
Azot oksitler (NOX)
(NO ve NO2 toplamı eşdeğer NO2)
Sınırlama Yok 800 mg/Nm³
Kükürtdioksit (SOX)
(SO2 ve SO3 toplamı eşdeğer SO2)
1700 mg/Nm³
(Kükürt oranı ≤ % 1 olan tüm sıvı yakıtlar için geçerlidir)

2400 mg/Nm³
2400 mg/Nm³ değeri, kükürt oranı = % 1.5 olan sıvı yakıt kullanılan tesisler için geçerlidir.
Bu değerin son uygulama tarihi  31.12.2013'dür. Bu tarihten sonra sınır değer 1700 mg/Nm³ değerini aşamaz.

1700 mg/Nm³ 800 mg/Nm³
Nikel miktarı > 12 mg/kg-yakıt olan fuel-oil veya fuel oil dışındaki sıvı yakıtlarda arsenik, kurşun,
kadmiyum, krom, kobalt, nikel ve bunların bileşikleri
Sınırlama Yok 2 mg/Nm³
2. Sürüm
16.05.2011
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2010

 

 

Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.