Biyokütle Emisyon Sınır Değerleri

Biyo kütle  yakan kazanların baca gazlarında izin verilen emisyon değerlerinin üst sınırları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.. Bu yönetmelikte emisyon sınır değerleri metin halinde açıklandığı için, yönetmeliğin kullanımı oldukça zordur. Bu nedenle yönetmelikte yer alan bilgi ve sınırlamalar tarafımızca bir tablo haline getirilerek kullanımı oldukça kolay bir dokuman oluşturulmuştur. Aşağıdaki tablo yönetmeliğin kazanlarla ilgili kısmını özetleyen oldukça kullanışlı bir emisyon değerleri tablosudur. Hangi katı yakıtların biyo kütle olduğu ve çevre açısından yakılmasına izin verilmeyen atıkların neler  olduğu bu yönetmelikte tanımlanmıştır.
 
Biyo kütle tanımı ve yakıt olarak kullanımına izin verilemeyen atıkların tanımı aşağıda özetlenmiştir:
 
BİYO KÜTLE: Ahşap koruyucuları tatbik edilmiş veya kaplama işlemine bağlı olarak halojenli organik birleşikler ihtiva eden ve bu tür atıkları içeren özellikle inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıklar hariç olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları, gıda işleme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atıkları, ham kağıt hamuru üretiminden kaynaklanan bitkisel atıkları, şişe mantarını ve ahşap atıklarını kapsar.
 
Pirina, ayçiçegi kabuğu, pamuk çiğiti, çay lifi ve benzeri katı maddelerdir. Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içeriğindeki nem oranı (max) %15, yağ oranı (kuru bazda) (max) %1.5 ve kalorifik değeri (min) 3700 kcal/kg, sodyum (Na) 1000 ppm, kül %4'ü geçemez. Pirinayı yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır.
 
500 kW altındaki kapasitelerde biyo kütle kullanımına yönetmelikte izin verilmemiştir.

 ARALSAN TEKNİK BİLGİ SAYFALARI

BİYOKÜTLE[*] YAKAN SANAYİ TESİSLERİNDE
BACA GAZI EMİSYONLARI SINIR DEĞERLERİ

(Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği / Resmi Gazete No: 27277 / 03.07.2009)
Baca gazı ölçümünde % 6 hacimsel oksijen oranı esas alınır. Q ısıl güç ocağa yüklenen yakıt brüt ısıl gücüdür.

EMİSYON TİPİ
500 kW ≤ Q ≤ 15 MW
430.6 Mcal < Q ≤ 12.9 Gcal
15 MW < Q ≤ 50 MW
12.9 Gcal < Q ≤ 43.1 Gcal
50 MW < Q
43.1 Gcal < Q
Toz
375 mg/Nm³
280 mg/Nm³
Karbonmonoksit (CO)
460 mg/Nm³
Azot oksitler (NOX)
(NO ve NO2 toplamı eşdeğer NO2)
Sınırlama Yok
400 mg/Nm³
Kükürtdioksit (SOX)
(SO2 ve SO3 toplamı eşdeğer SO2)
200 mg/Nm³
İnorganik gaz halinde
klor bileşikleri
Sınırlama Yok
200 mg/Nm³
İnorganik gaz halinde
flor bileşikleri
Sınırlama Yok
30 mg/Nm³
TOC
Sınırlama Yok
30 mg/Nm³
[*] BİYOKÜTLE: Ahşap koruyucuları tatbik edilmiş veya kaplama işlemine bağlı olarak halojenli organik birleşikler ihtiva eden ve bu tür atıkları içeren özellikle inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıklar hariç olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları, gıda işleme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atıkları, ham kağıt hamuru üretiminden kaynaklanan bitkisel atıkları, şişe mantarını ve ahşap atıklarını kapsar.

Pirina, ayçiçegi kabuğu, pamuk çiğiti, çay lifi ve benzeri katı maddelerdir. Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içeriğindeki nem oranı (max) %15, yağ oranı (kuru bazda) (max) %1.5 ve kalorifik değeri (min) 3700 kcal/kg, sodyum (Na) 1000 ppm, kül %4'ü geçemez. Pirinayı yakıt olarak kullanan işletmeler, kullanılan pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelemek zorundadır.

500 kW altındaki kapasitelerde biyokütle kullanımına yönetmelikte izin verilmemiştir.

1. Sürüm
16.05.2011
Bu sayfanın telif hakkı Aralsan'a aittir. Herhangi bir yöntemle kopyalanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ARALSAN © copyright 2011
 
 
Bu sayfanın her hakkı Mustafa Aral ve ARALSAN’a aittir. Kopyalanamaz. Ancak " www.aralsan.com sitesinden alınmıştır " şeklinde açıkça kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Aralsan bu bilgileri, doğru olduğuna inanarak yayınlamaktadır. Ancak bu bilgilerin kullanımıyla ilgili hiç bir sorumluluğu kabul etmez.